Yellow House English
Yellow House English

R&D Projects

Yellow House English Spółka Akcyjna realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


numer projektu: POIR.01.01.01-00-1236/20-00


tytuł projektu: iPreschool.care – platforma do zdalnego nauczania przedszkolnego w warunkach izolacji


cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do zdalnego nauczania przedszkolnego w warunkach częściowej lub całkowitej izolacji.


wartość projektu: 3 637 875,00 zł


wartość dofinansowania: 2 649 550,00 zł


termin realizacji: III 2021 – XI 2022


Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Yellow House English Spółka Akcyjna realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


numer projektu: POIR.01.02.00-00-0191/20-00 


tytuł projektu: TOLA-GIMME (Engine): całkowite zanurzenie w języku poprzez gry


cel projektu: Opracowanie silnika do generowania treści, który następnie będzie umieszczony w uniwersalnej platformie gamingowej do całkowitego zanurzenia w języku angielskim poprzez gry (TOtal LAnguage-Game IMMErsion).


wartość projektu:   2 511 500,00 zł 


wartość dofinansowania:  1 911 400,00 zł 


termin realizacji: I 2021 – II 2022


Projekt realizowany w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Contact

 • Yellow House English SA
  ul. Podole 60
  30-394 Kraków

  NIP: 8943015545
  Regon: 021454609

  E-mail: info(@)dwujezycznedzieci.pl
  Telefon: +48 22 290 44 33

  Yellow House English
  5-7 Stert Street, Abingdon
  Oxfordshire, OX14 3JF, UK

Privacy & Indemnity Policy

© 2021 Yellow House Limited. All rights reserved